Vítejte na stránkách sportovně rekreačního středisla LT Jezero u Nové Pece

Nabízíme Vám ubytování v chatkách a služby s tím spojené na krásném místě u Lipenského jezera.Zápis o výběru
nejvhodnější nabídky

Uchazeči:

1.Peter Koduš, Pražák 11, Vodňany, IČ 60825359

2. JIří Rosa s.r.o., Primátorská 65, Prachatice, IČ 03891402

3. Jaromír Pavlík, Malé náměstí 26, Prachatice, 10310649

Výsledek hodnocení nabídek:

1. Peter Koduš, IČ 60825359,                     cena 1.396.902,68                           88,44bodů

2. Jiří Rosa s.r.o., IČ 03891402                    cena 1.235.409,04                           100 bodů

3. Jaromír Pavlík, IČ 10310649                    cena 1.518.372,52                           81,36 bodů

Základním kritériem pro zadání byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Uchazeč s nejvyšším počtem bodů a
předložením  potřebných dokumentů byl vybrán jako nejvhodnější.

Vítězným uchazečem je nabídka č. 2 
- Jiří Rosa s.r.o., Primátorská 65, Prachatice, IČ 03891402 s nabídkovou
cenou Kč 1.235.409,04.

Získal 100 bodů za ekonomicky nejvýhodnější cenu. 

Tento výsledek bude uložen na webových stránkách www.prateledeti.cz

V Prachaticích dne 5.8.2016

Zápis vypracoval: Alena
Ondřichová, předseda spolku Přátelé dětí z.s. Prachatice


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.